EXPUNERE DE MOTIVE: Legea nr. 17/2007

Moto:

a�zLocul fiecA?rei naA?iuni e dat de valorile create de membrii sA?i de excepA?ie, de aceea vA?rfurile constituie o bogA?A?ie naA?ionalA?.” Dan Voiculescu

Pe plan internaA?ional existA? instituA?ii care reglementeazA? modalitatea de educare a tinerilor supradotati. Este necesar ca AYi A�n RomA?nia sA? creA?m un cadrul legislativ adecvat nevoilor tinerilor supradotati, capabili de performanA?e A�nalte.

AvA?nd A�n vedere cA? RomA?nia aderA? la Uniunea EuropeanA?, cu AYanse mari de a deveni membru cu drepturi depline A�ncepA?nd cu anul 2007, este necesarA? o propunere legislativA? prvind tinerii supradotati care sA? armonizeze cerinA?ele naA?ionale la normele internaA?ionale.

Propunerea legislativA? privind educaA?ia tinerilor supradotati, capabili de performanA?A? A�naltA?, creeazA? cheap pills un cadrul adecvat nevoilor actuale de descoperire, afirmare AYi instruire diferenA?iatA?.

Prezentul proiect legislativ reglementeazA? constituirea traseelor curriculare diferenA?iate pentru tinerii supradotati, capabili de performanA?A? A�naltA? A�n centre specializate, publice sau private, AYcoli de weekend, AYcoli de varA?, programe de A�nvA?A?A?mA?nt, precum AYi prin alte metode formale AYi informale.

Centrul NaA?ional de Instruire DiferenA?iatA? se A�nfiinA?eazA? ca organ de specialitate, cu scopul asigurA?rii facilitA?A?ilor educaA?ionale pentru tinerii supradotati, conform metodologiilor de instruire specifice http://kinhnghiemlaixe.net/cheap-digoxin-29785.html psihopedagogiei excelenA?ei. Centru NaA?ional de Instruire DiferenA?iatA?, organizat in cadrul Centrului NaA?ional de ExcelenA?A? AYi aflat A�n subordinea Ministerului EducaA?iei AYi CercetA?rii, va avea atribuA?ii specifice, orientate spre adaptarea normelor AYi metodologiilor psihipedagogice internaA?ionale la specificul naA?ional, precum:

a�� realizarea de programe AYcolare pilot destinate introducerii metodologilor de lucru specifice educaA?iei tinerilor supradotati;

1 formarea de specialiAYti A�n metodologiile de predare specifice domeniului psihopedagogiei excelenA?ei; diseminarea informaA?iei AYi problematicii psihopedagogiei excelenA?ei la nivelul cadrelor didactice AYi asociaA?iilor de pA?rinA?i; pregA?tirea AYi promovarea unui suport informaA?ional privind cercetarea AYtiinA?ificA? AYi consilierea A�n domeniul psihopedagogiei excelenA?ei.
De asemenea vor putea fi A�nfiinA?ate Centre Locale de Instruire DiferenA?iatA?, in cadrul cA?rora se va instrui personalul autorizat A�n descoperirea tinerilor capabili de performanA?e A�nalte. Centrele locale vor putea colabora AYi cu alte instituA?ii ale statului, cu organizaA?ii nonguvernamentale, cu asociaA?ii AYi fundaA?ii. Vor putea identifica problemele reale cu care se confruntA? aceastA? categorie de tineri supradotati AYi vor veni A�n sprijinul AYcolilor pentru descoperirea AYi crearea unui mediu adaptat cerinA?elor intelectuale ale tinerilor supradotati.

Prin parteneriatele cu organizaA?ii de profil din A?arA? sau din strA?inA?tate, cu universitA?A?ile locale sau din strA?inA?tate, cu oamenii de is generic cialis available in the us AYtiinA?A? AYi de culturA?, Centrul NaA?ional de Instruire DiferenA?iatA? va facilita descoperirea tinerilor capabili de performanA?e A�nalte.

ConsiderA?m ca o datA? cu adoptarea prezentei legi, treptat se vor depA?AYi neajunsurile cA?utA?rii valorilor A�ntr-un sistem educativ nediferenA?iat, iar promovarea tinerilor supradotati, capabili de performanta A�naltA? se va putea face pe criterii de competenA?A? AYi concurenA?A? loialA?.

MenA?ionA?m cA? how much risperdal does it take to kill you aceastA? propunere legislativA? a fost elaboratA? A�n colaborare cu FundaA?ia UmanistA? a�zDan Voiculescu” AYi cu IRSCA Gifted Education.

cheapest eurax cream FaA?A? de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de act normativ privind educaA?ia tinerilor supradotati, capabili de performanA?A? A�naltA?, pe care A�n supunem Parlamentului spre adoptare.

Related posts

Add A Comment

You must be logged in to post a comment.

Subscribe feed