Archive for the ‘Anunturi’ Category

Igiena Informatiei, primul Seminar despre gestionarea Informatiilor

In fiecare zi lucram cu informatia fara i need to order some viagra sa ne fie foarte clar ce reprezinta ea cu adevarat.

Acum, mai mult ca niciodata este necesara o educatie in domeniul informational, sa stim cum sa gestionam informatiile. Cum selectam informatiile utile de cele toxice? Cum ne pastram sanatatea creierului? Cat de bine stim cheap benfotiamine where to buy cum functioneaza creierul?

Asociatia InfoSPEED, Control Internet si IRSCA Gifted Education va invita in data dea�?15 ianuarie 2011 incepand cu ora 10.00 am, in incinta Camerei de Comert si Industrie a�� Amfiteatrul Alexandru I.Cuza a�� (intrare E etaj 3) la Seminarul Igiena Informatiei.

Speakeri:

  • Prof. Dr. Florian Colceag este expert international in educatia excelentei, presedintele IRSCA Gifted Education, matematician, profesor, 20 de ani de experienta in educatia copiilor supradotati si in antrenarea copiilor olimpici la matematica cu care a obtinut mai mult de 60 de medalii de aur la competitii internationale de matematica.a�? Este reprezentant in Romania al World Council for Gifted and Talented Education.
  • Alexandru Bordea este presedintele Asociatiei InfoSPEED, fondator al programului cu acelasi nume. Specializat in citire rapida, creativitate si invatare accelerata, Alexandru a lucrat cu peste 4000 de persoane (elevi, student, adulti) in cei peste 11 ani de experienta.

Din program:

  • Ce este informatia?
  • Pills

  • Cum lucreaza creierul?
  • Atitudinea fata de informatie
  • Bazele informatiei
  • Informatia utila si informatia toxica
  • Cum procesam informatiile
  • Recomandari pentru un creier sanatos

Cadrele didactice care participa la eveniment primesc diploma de participare.
Pentru orice informatii ne puteti suna la 0724-577300.

Pentru rezervari va invitam sa completati formularul
buy ralista http://www.infospeed.ro/igienainformatiei/

cheap pills

Related posts

CercetA?ri Longitudinale privind Programele pentru elevii AYi studenA?ii TalentaA?i AYi SupradotaA?i

http://sd4e.businessinnovationfactory.com/?p=19218 CercetA?ri Longitudinale privind Programele pentru elevii AYi studenA?ii TalentaA?i AYi SupradotaA?i

Au fost utilizate mai multe metode pentru studierea diferitelor tipuri de programe pentru elevii AYi studenA?ii supradotaA?i. AnumiA?i cercetA?tori au analizat productivitatea creativA? a studenA?ilor
talentaA?i AYi supradotaA?i. Delcourt (1988) AYi Starko (1986) au analizat productivitatea creativA? a
studenA?ilor cu ajutorul studiilor retrospective. Delcourt (1988)
a analizat caracteristicile comportamentului creativ/productiv la
adolescenA?i care s-au implicat A�n studii importante pe teme alese de cA?tre aceAYtia atA?t A�n mediul AYcolar, cA?t AYi extra-AYcolar. Selectarea studenA?ilor pentru acest studiu s-a bazat pe aspectele cheap fertomid 25
cantitativ AYi calitativ ale proiectelor; aAYadar, supradotarea a fost privitA? ca un mod de exprimare a performanA?elor AYi s-a concentrat asupra naturii dinamice a supradotA?rii (Renzulli, 1986) la 18 studenA?i din mediul liceal din patru unitA?A?i din regiunea de Nord-Est. O analizA? calitativA? a interviurilor,
chestionarelor AYi documentelor studenA?ilor a relevat idei privind familia,
AYcoala AYi studenA?ii luaA?i ca individ. Au rezultat urmA?toarele modele (1) coreglow cost
studenA?ii vizaA?i prezintA? A�ntr-adevA?r caracteristici similare celor ale adulA?ilor
creativi/productivi; (2) aceAYti studenA?i pot furniza AYi informaA?ii despre consumatori; AYi (3) procesele de A�nvA?A?are aferente acestor studenA?i necesitA? o atenA?ie sporitA? dacA? vrem ca abilitA?A?ile acestora sA? fie A�nA?elese mai bine de cA?tre ei A�nAYiAYi, de cA?tre pA?rinA?i AYi profesori. Azase ani mai tA?rziu, Delcourt (1994) a efectuat un studiu de monitorizare a intereselor, a experienA?ei educaA?ionale AYi profesionale, a planurilor privind cariera AYi a proiectelor participanA?ilor. Rezultatele au indicat faptul cA? studenA?ii AYi-au menA?inut obiective similare sau identice privind cariera din perspectiva planurilor pe care le au A�n liceu AYi au rA?mas A�n domeniile majore de studiu la facultate. Cei de la facultate s-au declarat mulA?umiA?i de finalizarea proiectelor privind cursurile AYi profesiile, avA?nd A�n vedere faptul cA? aceste misiuni coincid cu interesele AYi obiectivele acestora. AceastA? congruenA?A? a fA?cut ca aparent studiile acestora sA? fie mai uAYor de finalizat. CA?A?iva dintre aceAYtia nu au fost interesaA?i A�n mod special de nivelurile superioare de realizare pe plan profesional, ci mai degrabA? de relaA?iile bune cu prietenii AYi familia. Per total, tinerii care au participat la studiul de monitorizare s-au declarat mulA?umiA?i de alegerile pe care le-au fA?cut A�n privinA?a activitA?A?ii educaA?ionale AYi profesionale AYi sunt A�n continuare interesaA?i de oportunitA?A?ile privind productivitatea creativA?.

Starko (1986) a analizat AYi efectele participA?rii la activitA?A?ile legate de Enrichment Triad
Model (Modelul Triadic de A�mbogA?A?ire a cunoAYtinA?elor) privind productivitatea creativA? ulterioarA? a studenA?ilor. StudenA?ii care au participat la aceste programe pe o perioadA? de minim patru ani au fost comparaA?i cu cei care s-au calificat pentru astfel de programe, dar care nu au primit nici un fel de servicii. Au fost utilizate chestionare pentru a stabili numA?rul de produse creative realizate de ambele grupuri, atA?t A�n cadrul programelor AYcolare, cA?t AYi A�n cadrul celor extra-AYcolare independente. De asemenea, prin intermediul chestionarului, s-au adunat informaA?ii referitoare la atitudinile AYi abilitA?A?ile asociate productivitA?A?ii creative. Datele au fost analizate cu ajutorul regresiei ierarhice multiple, precum AYi cu ajutorul analizei calitative a articolelor din chestionar cu variante multiple de rA?spuns. Rezultatele au demonstrat faptul cA? studenA?ii care s-au implicat A�n proiectele de studiu din SEM adesea au realizat propriile produse creative atA?t A�n mediul AYcolar, cA?t AYi A�n cel extra-AYcolar faA?A? de studenA?ii din grupul de comparaA?ie. Un numA?r total de 103 studenA?i, 58 de studenA?i care participA? la program
AYi 45 de studenA?i care nu participA? la program, cu abilitA?A?i similare, au participat la studiu. Grupul din cadrul programului pentru A�mbogA?A?irea cunoAYtinA?elor a A�nregistrat de douA? ori mai multe proiecte creative per student (3.37) faA?A? de grupul de comparaA?ie (1.4). Grupul care a participat la programele pentru A�mbogA?A?irea cunoAYtinA?elor a A�nregistrat de douA? ori mai multe produse creative proprii aferente activitA?A?ii extra-AYcolare (1.03) decA?t grupul de
comparaA?ie (.50). AZn plus, studenA?ii care participaserA? la programul de A�mbogA?A?ire a cunoAYtinA?elor au fost caracterizaA?i de o diversitate mai mare a proiectelor AYi un rafinament sporit
al produselor creative realizate AYi al modului de descriere a obiectivelor. Un student nu a “pictat” pur AYi simplu, ci “am pictat AYi am lucrat la un catalog cu picturile mele”; alA?ii nu s-au limitat la citirea unor articole despre animale, ci au “observat comportamentul animalelor sA?lbatice AYi au fA?cut A�nregistrA?ri AYi observaA?ii A�n acest sens.” Alte exemple din grupul pentru A�mbogA?A?irea cunoAYtinA?elor au inclus studenA?ii care compuneau piese muzicale, care scriau romane, abordA?nd diferite genuri literare (de dragoste, poliA?iste, etc.),
pe cei care au realizat un sistem de lansare a prototipurilor rachetelor AYi au proiectat AYi construit prototipuri de casA? AYi mobilier.

La o examinare a studenA?ilor care au participat la un program triadic timp de aproximativ un deceniu, HA�bert (1993) a identificat mai multe beneficii ale implicA?rii A�n acest program. NouA? studenA?i de liceu din anii terminali care au participat la program au fost supuAYi unor interviuri complexe A�n legA?turA? cu experienA?a educaA?ionalA? la zece ani de la implicarea A�n program. StudenA?ii selectaA?i pentru studiu au fost aleAYi datoritA? numA?rului AYi calitA?A?ii produselor Tip III finalizate A�n timpul activitA?A?ii Programului de bazA? pentru copii AYi studenA?i talentaA?i AYi supradotaA?i. Interviurile luate studenA?ilor privind activitA?A?ile Tip III au fost transcrise AYi analizate pe subiecte. ConstatA?rile majore viagara canadian pharmacies legate de studiu au indicat faptul cA? interesele studenA?ilor pentru Tipul III au afectat planurile privind activitatea post-licealA?, cA? studenA?ii au declarat cA? este nevoie de mai multe activitA?A?i creative la liceu, cA? reducerea productivitA?A?ii creative legate de Tipul III apare A�n timpul primilor ani de liceu, AYi cA? procesul aferent Tipului III reprezintA? un antrenament important pentru productivitatea ulterioarA?.

AZntr-un alt studiu longitudinal, Westberg (2002) a urmA?rit de asemenea alegerile pe care le-au fA?cut A�n viaA?A? ProducA?torii Tineri AYi TalentaA?i care au participat la un program A�n perioada
1981-1984, bazat pe Enrichment Triad Model (Modelul Triadic de A�mbogA?A?ire a cunoAYtinA?elor). A identificat mai mulA?i studenA?i care au participat la acest program A�n Minnesota AYi este A�n curs de finalizare a studiului AYi de consemnare a rezultatelor obA?inute. Unul dintre participanA?ii la studiu efectuat de aceasta a fost Grant, care a inventat clema pentru AYireturi de pantofi AYi care a continuat sA? facA? invenA?ii A�n timpul gimnaziului AYi liceului. AZn momentul A�n care Karen l-a intervievat pe Grant, atunci A�n vA?rstA? de 27de ani, care A�AYi A�ncheia studiile doctorale la Cal Tech A�n domeniul ingineriei aeronautice, Karen a gA?sit tendinA?e similare la cei din Delcourt, Starko, AYi
Herbert. Grant a fA?cut dovada implicA?rii permanente A�n numeroase proiecte creative, a interesului manifestat pentru lucrA?ri literare creative, terminA?nd nouA? romane, toate cu
cadre de desfA?AYurare AYi teme futuriste; pasiunile din tinereA?e au fost documentate pe
Interest-A-Lyzer (Renzulli, 1977) (Analizatorul interesului) care priveAYte activitA?A?ile actuale ale acestuia.
Grant are un agent literar AYi A�n prezent are douA? lucrA?ri A�n curs de publicare, A�n plus la postul de inginer aeronautic care A�i oferA? satisfacA?ii. cheap pills
Cifrele actuale indica faptul cA? 50 % dintre studenA?ii supradotaA?i A�nregistreazA? performanA?e reduse A�n SUA. Aceste cifre sunt mai mari A�n rA?ndul copiilor sA?raci. Sally

DocumentaA?ia de specialitate care descrie problema performanA?elor academice slabe A�n rA?ndul studenA?ilor supradotaA?i A�AYi are originea A�n lucrA?rile lui Conklin (1940), care a efectuat cA?teva dintre primele studii privind studenA?ii cu un IQ ridicat care au A�nregistrat eAYecuri. AZncA? din 1955, John Gowan a descris persoana supradotatA? cu performanA?e reduse ca fiind “una dintre cele mai mari pierderi ale culturii noastre ” (Gowan, 1955, p. 247). DupA? mai mult de cinci decenii, performanA?ele reduse A�n rA?ndul studenA?ilor supradotaA?i constituie A�ncA? o problemA? majorA?. Conform unui studiu privind evaluarea nevoilor naA?ionale, efectuat A�n 1990 de cA?tre Centrul NaA?ional de Cercetare pentru Copiii talentaA?i AYu supradotaA?i, majoritatea profesorilor acestor studenA?i din Statele Unite sunt A�n continuare de acord cu Gowan, deoarece aceAYtia au identificat problema performanA?elor slabe din punct de vedere cantitativ (Renzulli, Reid & Gubbins, 1990).
AnumiA?i studenA?i A�nregistreazA? performanA?e reduse sau eAYec AYcolar din motive evidente: prea multe absenA?e de la AYcoalA?, rezultate slabe, comportament perturbator, respect de sine scA?zut, probleme de familie AYi sA?rA?cie. AZn plus la factorii de risc ce preconizeazA? motivele aferent eAYecului majoritA?A?ii studenA?ilor, o altA? problemA? persistentA? care duce la performanA?ele scA?zute ale studenA?ilor supradotaA?i sau cu potenA?ial sporit este reprezentatA? de programa necorespunzA?toare AYi de conA?inutul cursurilor pe care le frecventeazA? zilnic. Sutele de ore petrecute A�n fiecare lunA? A�n clase unde studenA?ii au rar ocazia de a parcurge o programA? nouA? sau atractivA?, plictiseala de a A�ndeplini sarcinile atribuite, care nu implicA? subiecte de actualitate, nivelele reduse privind dialogul AYi lipsa de corelare a conA?inutului cursurilor cu capacitA?A?ile studenA?ilor au ca rezultat frustrarea ce caracterizeazA? majoritatea studenA?ilor noAYtri eminenA?i. De fapt, ultimele date bazate pe studiul privind performanA?ele reduse au evidenA?iat faptul cA? 50 % dintre studenA?ii supradotaA?i A�nregistreazA? aceste rezultate slabe A�n timpul liceului ( Reis, 1995)

Related posts

IRSCA Gifted Education sustine proiectul ASER al Scolii de vara FORCE

IRSCA Gifted Education in calitate de organizatie partener al proiectului Scolii de vara FORCE organizat si initiat de ASER, invita tineri liceeni cu benzaclin price canada potential deosebit sa participe la procesul de aplicatie.

Salutam cu intreaga caldura primul proiectul FORCE in Romania al tinerilor din ASER adresat tinerilor cu potential, dar defavorizati din punct de vedere social. Fiecare astfel de proiect reprezinta sansa asigurata unor tineri de a se autodepasi, de a-si forma abilitati pentru toata viata care sa-i ajute sa se angajeze mai usor, sa devina mai motivati, mai responsabili, mai competenti, mai talentati si mai armoniosi. Proiectul FORCE mai are meritul de a fi un proiect recunoscut la nivel international, prin castigarea premiului special la concursul studentesc international de responsabilitate sociala: Citizen Act II, organizat de Societe Generale, editia 2007-2008.

a�?Bucuria pe care am intalnit-o la echipa de organizatori cat si ambitia frumoasa de a-i ajuta pe ceilalti, din dorinta de a le da o sansa de a se dezvolta, pe care nici ei nu au avut-o, ne-a inspirat si ne-a dat o satisfactie deosebita. Generatia de astazi are tineri de where can i buy tretinoin online uk buy pills valoare a�?carora le pasa cu adevarata�� si vor sa vada lucrurile schimbandu-se in bine.

IRSCA Gifted Education sprijina aceasta initiativa in calitate de partener, si va sustine dezvoltarea scolii FORCE in viitor cu sprijinul consortiului EDUGATE walmart price for zofran . Dupa terminarea scolii de vara, speram sa putem dezvolta impreuna un proiect a�?next levela��, care sa asigure o platforma de colaborare stabila comunitatii de tineri cu potential inalt. Astazi acesti tineri sunt schimbarea pe care vor sa o vada in lume. Sa ii salutam, sa le dorim scoli pline de FORCE si multe generatii de tineri care isi vor amplifica viata si potentialul personal in A� the Foundation for Opportunity Responsibility and Chance for Education A�.a�? - Monica Gheorghiu, Project Manager al primului Centru Gifted Education pentru Descoperirea si Dezvoltarea Talentelor si Inteligentei, www.giftededu.org, un proiect IRSCA Gifted Education

Ce te asteapta la Scoala FORCE: o educatie alternativa, dezvoltare recreativa, distractie si multi prieteni! Scoala de vara FORCE este mai mult decat o fila dintr-o carte de mate, bio sau romanaa�� este o scoala de vara in care se reunesc liceeni talentati, deosebiti, ce cauta mereu mai mult decat primesc. Timp de 10 zile, incepand cu 4 august, la Sarata Monteoru, te vei bucura de un program interactiv de fun & learn. Buy
Te invitam sa te inscrii pe www.force.ro completand formularul de inscriere. APLICA ACUM la scoala de vara FORCE!

Related posts

Cand a inceput sa vorbeasca, sala a amutit. La sfarsit s-a ridicat in picioare si l-a aplaudat. Este viitorul Ambasador al primului Centru Gifted Education din Romania


Meriti sa fii descoperit. Tu esti creatorul visului tau de a invata intr-un mediu plin de efervescenta si de profesori talentati, unde sa vii de placere. Ai putea deveni primul Ambasador al primului Centru Gifted Education in Romania. Nimic nu te opreste!

Daca ai pana in18 ani si te consideri dominos artane delivery times un foarte bun orator, vino s-o dovedesti. Concursul a�?Ambasadorul Centrului Gifted Educationa�? te considera un participant ideal la aceasta competitie. Castigatorul va beneficia de un premiu in valoare de 100 de euro, un loc gratuit la Scoala internationala de Vara a Educatiei de Excelenta (Gifted Education Summer School 2009) de la Straja, Lupeni, va deveni totodata membru de excelenta al organizatiei, si va primi oficial titlul de Ambasador Onorific.
1. Doar gandeste-te. Ti-ai facut discursul.
2. Urci pe o scena.
3. In fata ai un public dornic sa te auda si sa inteleaga de ce oare un centru pentru descoperirea si dezvoltarea talentului si inteligentei ar putea fi visul tau.
Te poti vedea acolo pe scena? Poti ridica sala in picioare? Este cumva visul tau sa inveti intr-un centru de vis? Daca este adevarat, atunci pregateste-ti un discurs exceptional. Este sansa ta, sa spui tot ce crezi ca inseamna pentru tine, un adevarat talent, un centru care sa te stimuleze si sa te conduca spre cunoasterea intregului tau potentialul.
IRSCA Gifted Education vrea sa iti indeplineasca acest vis tie, si miilor de tineri care ar putea avea sansa sa invete aici, in viitorul Centru pentru Descoperirea si Dezvoltarea Inteligentei si Talentului.
Discursul tau poate avea un efect important in imbunatatirea conditiilor copiilor cu potential din Romania. Visul tau de a schimba lumea poate deveni o realitate si poti sa o a�zdai mai departea�?. Vrem sa-ti dam un exemplu de “best speaker” prin cel al actorului Joel Osment, cel care a detinut rolul principal in filmul a�zPay it forwarda�? (a�zDa mai departea�?). Este o realitate care a devenit o realizare imensa, pana la nivelul la care au aparut burse universitare “Da mai departe” si asociatii de acest gen care se implica in extinderea bunelor practici morale si educationale. Romania a inceput deja acest program prin largirea si dezvoltarea retelei de mentori ai acestui viitor Centru Gifted Education. Pills
Ce ai tu de facut?
Trimite pana la 5 aprilie la candidati.ambasador@gmail.com:
1.A�A� A�o inregistrare audio de doar 3 minute din discursul tau (te rugam sa te uiti la ceas cand te inregistrezi; un bun orator stie ca a te incadra in timp este o dovada de profesionalism iar noi vom tine seama si de asta), pe care o poti realiza rapid online, cu un microfon si o conexiune buna la http://www.vocaroo.com/ Cele mai bune inregistrari audio vor figura pe viitorul website al centrului.
2.A�A� A�eseul tau in scris, de maxim 2000 de cuvinte (care va reprezenta totodata si discursul tau acoperind total durata a maxim 10 minute)
3.A�A� A�un Curriculum Vitae cu datele tale de contact si o fotografie

Juriul va fi format din reprezentanti EDUGATE; castigatorul va fi anuntat in 10 aprilie si va fi invitat sa sustina propriul discurs la Bucuresti in cadrul Evenimentului de lansare in Romania a proiectului primului Centru Gifted Education, centru non-profit privat si independent in 16 aprilie, joi, ora 17.30, in amfiteatrul a�zIon Heliade Radulescua�? al Bibliotecii Academiei Romane, Calea Victoriei 125. Evenimentul va include si lansarea proiectului consultativ de audit al planului de dezvoltare pentru centru, prin colaborare cu Central European University Business School si John Hopkins University Carey Business School.
Cele 10 minute vor inseamna 10 lungi minute prin care mii de tineri care-si asteapta sansa, vor vorbi prin tine. Tu vei fi purtatorul lor de cuvant. Cele 10 minute vor sta sub semnul oratorului excelent, al profesionalismului si al incercarii tale de a te descoperi pe tine insuti si pe cei din jurul tau, devenind astfel cel mai bun ambasador al primului proiect de acest gen din Romania. sale ginette-35 colchicine ordering cheap pills
Noi abia asteptam sa te cunoastem!

Contact:
Lajos KRISTOF
PR IRSCA Gifted Education
www.supradotati.ro
YM: laji4all
0732.531.039/ 0760.019.408
http://kristoflajos.ning.com/
http://investesteincopii.blogspot.com/

Related posts

Subscribe feed