Archive for the ‘Anunturi’ Category

Igiena Informatiei, primul Seminar despre gestionarea Informatiilor

In fiecare zi lucram cu informatia fara i need to order some viagra sa ne fie foarte clar ce reprezinta ea cu adevarat.

Acum, mai mult ca niciodata este necesara o educatie in domeniul informational, sa stim cum sa gestionam informatiile. Cum selectam informatiile utile de cele toxice? Cum ne pastram sanatatea creierului? Cat de bine stim cum functioneaza creierul?

Asociatia InfoSPEED, Control Internet si IRSCA Gifted Education va invita in data de
15 ianuarie 2011 incepand cu ora 10.00 am, in incinta Camerei de Comert si Industrie – Amfiteatrul Alexandru I.Cuza – (intrare E etaj 3) la Seminarul Igiena Informatiei.

Speakeri:

  • Prof. Dr. Florian Colceag este expert international in educatia excelentei, presedintele IRSCA Gifted Education, matematician, profesor, 20 de ani de experienta in educatia copiilor supradotati si in antrenarea copiilor olimpici la matematica cu care a obtinut mai mult de 60 de medalii de aur la competitii internationale de matematica.
 Este reprezentant in Romania al World Council for Gifted and Talented Education.
  • Alexandru Bordea este presedintele Asociatiei InfoSPEED, fondator al programului cu acelasi nume. Specializat in citire rapida, creativitate si invatare accelerata, Alexandru a lucrat cu peste 4000 de persoane (elevi, student, adulti) in cei peste 11 ani de experienta.

Din program:

  • Ce este informatia?
  • Cum lucreaza creierul?
  • Atitudinea fata de informatie
  • Bazele informatiei
  • Informatia utila si informatia toxica
  • Cum procesam informatiile
  • Recomandari pentru un creier sanatos

Cadrele didactice care participa la eveniment primesc diploma de participare.
Pentru orice informatii ne puteti suna la 0724-577300.

Pentru rezervari va invitam sa completati formularul
http://www.infospeed.ro/igienainformatiei/

Related posts

Cercetări Longitudinale privind Programele pentru elevii şi studenţii Talentaţi şi Supradotaţi

Cercetări Longitudinale privind Programele pentru elevii şi studenţii Talentaţi şi Supradotaţi

Au fost utilizate mai multe metode pentru studierea diferitelor tipuri de programe pentru elevii şi studenţii supradotaţi. Anumiţi cercetători au analizat productivitatea creativă a studenţilor
talentaţi şi supradotaţi. Delcourt (1988) şi Starko (1986) au analizat productivitatea creativă a
studenţilor cu ajutorul studiilor retrospective. Delcourt (1988)
a analizat caracteristicile comportamentului creativ/productiv la
adolescenţi care s-au implicat în studii importante pe teme alese de către aceştia atât în mediul şcolar, cât şi extra-şcolar. Selectarea studenţilor pentru acest studiu s-a bazat pe aspectele
cantitativ şi calitativ ale proiectelor; aşadar, supradotarea a fost privită ca un mod de exprimare a performanţelor şi s-a concentrat asupra naturii dinamice a supradotării (Renzulli, 1986) la 18 studenţi din mediul liceal din patru unităţi din regiunea de Nord-Est. O analiză calitativă a interviurilor,
chestionarelor şi documentelor studenţilor a relevat idei privind familia,
şcoala şi studenţii luaţi ca individ. Au rezultat următoarele modele (1)
studenţii vizaţi prezintă într-adevăr caracteristici similare celor ale adulţilor
creativi/productivi; (2) aceşti studenţi pot furniza şi informaţii despre consumatori; şi (3) procesele de învăţare aferente acestor studenţi necesită o atenţie sporită dacă vrem ca abilităţile acestora să fie înţelese mai bine de către ei înşişi, de către părinţi şi profesori. Şase ani mai târziu, Delcourt (1994) a efectuat un studiu de monitorizare a intereselor, a experienţei educaţionale şi profesionale, a planurilor privind cariera şi a proiectelor participanţilor. Rezultatele au indicat faptul că studenţii şi-au menţinut obiective similare sau identice privind cariera din perspectiva planurilor pe care le au în liceu şi au rămas în domeniile majore de studiu la facultate. Cei de la facultate s-au declarat mulţumiţi de finalizarea proiectelor privind cursurile şi profesiile, având în vedere faptul că aceste misiuni coincid cu interesele şi obiectivele acestora. Această congruenţă a făcut ca aparent studiile acestora să fie mai uşor de finalizat. Câţiva dintre aceştia nu au fost interesaţi în mod special de nivelurile superioare de realizare pe plan profesional, ci mai degrabă de relaţiile bune cu prietenii şi familia. Per total, tinerii care au participat la studiul de monitorizare s-au declarat mulţumiţi de alegerile pe care le-au făcut în privinţa activităţii educaţionale şi profesionale şi sunt în continuare interesaţi de oportunităţile privind productivitatea creativă.

Starko (1986) a analizat şi efectele participării la activităţile legate de Enrichment Triad
Model (Modelul Triadic de îmbogăţire a cunoştinţelor) privind productivitatea creativă ulterioară a studenţilor. Studenţii care au participat la aceste programe pe o perioadă de minim patru ani au fost comparaţi cu cei care s-au calificat pentru astfel de programe, dar care nu au primit nici un fel de servicii. Au fost utilizate chestionare pentru a stabili numărul de produse creative realizate de ambele grupuri, atât în cadrul programelor şcolare, cât şi în cadrul celor extra-şcolare independente. De asemenea, prin intermediul chestionarului, s-au adunat informaţii referitoare la atitudinile şi abilităţile asociate productivităţii creative. Datele au fost analizate cu ajutorul regresiei ierarhice multiple, precum şi cu ajutorul analizei calitative a articolelor din chestionar cu variante multiple de răspuns. Rezultatele au demonstrat faptul că studenţii care s-au implicat în proiectele de studiu din SEM adesea au realizat propriile produse creative atât în mediul şcolar, cât şi în cel extra-şcolar faţă de studenţii din grupul de comparaţie. Un număr total de 103 studenţi, 58 de studenţi care participă la program
şi 45 de studenţi care nu participă la program, cu abilităţi similare, au participat la studiu. Grupul din cadrul programului pentru îmbogăţirea cunoştinţelor a înregistrat de două ori mai multe proiecte creative per student (3.37) faţă de grupul de comparaţie (1.4). Grupul care a participat la programele pentru îmbogăţirea cunoştinţelor a înregistrat de două ori mai multe produse creative proprii aferente activităţii extra-şcolare (1.03) decât grupul de
comparaţie (.50). În plus, studenţii care participaseră la programul de îmbogăţire a cunoştinţelor au fost caracterizaţi de o diversitate mai mare a proiectelor şi un rafinament sporit
al produselor creative realizate şi al modului de descriere a obiectivelor. Un student nu a “pictat” pur şi simplu, ci “am pictat şi am lucrat la un catalog cu picturile mele”; alţii nu s-au limitat la citirea unor articole despre animale, ci au “observat comportamentul animalelor sălbatice şi au făcut înregistrări şi observaţii în acest sens.” Alte exemple din grupul pentru îmbogăţirea cunoştinţelor au inclus studenţii care compuneau piese muzicale, care scriau romane, abordând diferite genuri literare (de dragoste, poliţiste, etc.),
pe cei care au realizat un sistem de lansare a prototipurilor rachetelor şi au proiectat şi construit prototipuri de casă şi mobilier.

La o examinare a studenţilor care au participat la un program triadic timp de aproximativ un deceniu, Hébert (1993) a identificat mai multe beneficii ale implicării în acest program. Nouă studenţi de liceu din anii terminali care au participat la program au fost supuşi unor interviuri complexe în legătură cu experienţa educaţională la zece ani de la implicarea în program. Studenţii selectaţi pentru studiu au fost aleşi datorită numărului şi calităţii produselor Tip III finalizate în timpul activităţii Programului de bază pentru copii şi studenţi talentaţi şi supradotaţi. Interviurile luate studenţilor privind activităţile Tip III au fost transcrise şi analizate pe subiecte. Constatările majore viagara canadian pharmacies legate de studiu au indicat faptul că interesele studenţilor pentru Tipul III au afectat planurile privind activitatea post-liceală, că studenţii au declarat că este nevoie de mai multe activităţi creative la liceu, că reducerea productivităţii creative legate de Tipul III apare în timpul primilor ani de liceu, şi că procesul aferent Tipului III reprezintă un antrenament important pentru productivitatea ulterioară.

Într-un alt studiu longitudinal, Westberg (2002) a urmărit de asemenea alegerile pe care le-au făcut în viaţă Producătorii Tineri şi Talentaţi care au participat la un program în perioada
1981-1984, bazat pe Enrichment Triad Model (Modelul Triadic de îmbogăţire a cunoştinţelor). A identificat mai mulţi studenţi care au participat la acest program în Minnesota şi este în curs de finalizare a studiului şi de consemnare a rezultatelor obţinute. Unul dintre participanţii la studiu efectuat de aceasta a fost Grant, care a inventat clema pentru şireturi de pantofi şi care a continuat să facă invenţii în timpul gimnaziului şi liceului. În momentul în care Karen l-a intervievat pe Grant, atunci în vârstă de 27de ani, care îşi încheia studiile doctorale la Cal Tech în domeniul ingineriei aeronautice, Karen a găsit tendinţe similare la cei din Delcourt, Starko, şi
Herbert. Grant a făcut dovada implicării permanente în numeroase proiecte creative, a interesului manifestat pentru lucrări literare creative, terminând nouă romane, toate cu
cadre de desfăşurare şi teme futuriste; pasiunile din tinereţe au fost documentate pe
Interest-A-Lyzer (Renzulli, 1977) (Analizatorul interesului) care priveşte activităţile actuale ale acestuia.
Grant are un agent literar şi în prezent are două lucrări în curs de publicare, în plus la postul de inginer aeronautic care îi oferă satisfacţii.
Cifrele actuale indica faptul că 50 % dintre studenţii supradotaţi înregistrează performanţe reduse în SUA. Aceste cifre sunt mai mari în rândul copiilor săraci. Sally

Documentaţia de specialitate care descrie problema performanţelor academice slabe în rândul studenţilor supradotaţi îşi are originea în lucrările lui Conklin (1940), care a efectuat câteva dintre primele studii privind studenţii cu un IQ ridicat care au înregistrat eşecuri. Încă din 1955, John Gowan a descris persoana supradotată cu performanţe reduse ca fiind “una dintre cele mai mari pierderi ale culturii noastre ” (Gowan, 1955, p. 247). După mai mult de cinci decenii, performanţele reduse în rândul studenţilor supradotaţi constituie încă o problemă majoră. Conform unui studiu privind evaluarea nevoilor naţionale, efectuat în 1990 de către Centrul Naţional de Cercetare pentru Copiii talentaţi şu supradotaţi, majoritatea profesorilor acestor studenţi din Statele Unite sunt în continuare de acord cu Gowan, deoarece aceştia au identificat problema performanţelor slabe din punct de vedere cantitativ (Renzulli, Reid & Gubbins, 1990).
Anumiţi studenţi înregistrează performanţe reduse sau eşec şcolar din motive evidente: prea multe absenţe de la şcoală, rezultate slabe, comportament perturbator, respect de sine scăzut, probleme de familie şi sărăcie. În plus la factorii de risc ce preconizează motivele aferent eşecului majorităţii studenţilor, o altă problemă persistentă care duce la performanţele scăzute ale studenţilor supradotaţi sau cu potenţial sporit este reprezentată de programa necorespunzătoare şi de conţinutul cursurilor pe care le frecventează zilnic. Sutele de ore petrecute în fiecare lună în clase unde studenţii au rar ocazia de a parcurge o programă nouă sau atractivă, plictiseala de a îndeplini sarcinile atribuite, care nu implică subiecte de actualitate, nivelele reduse privind dialogul şi lipsa de corelare a conţinutului cursurilor cu capacităţile studenţilor au ca rezultat frustrarea ce caracterizează majoritatea studenţilor noştri eminenţi. De fapt, ultimele date bazate pe studiul privind performanţele reduse au evidenţiat faptul că 50 % dintre studenţii supradotaţi înregistrează aceste rezultate slabe în timpul liceului ( Reis, 1995)

Related posts

IRSCA Gifted Education sustine proiectul ASER al Scolii de vara FORCE

IRSCA Gifted Education in calitate de organizatie partener al proiectului Scolii de vara FORCE organizat si initiat de ASER, invita tineri liceeni cu potential deosebit sa participe la procesul de aplicatie.

Salutam cu intreaga caldura primul proiectul FORCE in Romania al tinerilor din ASER adresat tinerilor cu potential, dar defavorizati din punct de vedere social. Fiecare astfel de proiect reprezinta sansa asigurata unor tineri de a se autodepasi, de a-si forma abilitati pentru toata viata care sa-i ajute sa se angajeze mai usor, sa devina mai motivati, mai responsabili, mai competenti, mai talentati si mai armoniosi. Proiectul FORCE mai are meritul de a fi un proiect recunoscut la nivel international, prin castigarea premiului special la concursul studentesc international de responsabilitate sociala: Citizen Act II, organizat de Societe Generale, editia 2007-2008.

”Bucuria pe care am intalnit-o la echipa de organizatori cat si ambitia frumoasa de a-i ajuta pe ceilalti, din dorinta de a le da o sansa de a se dezvolta, pe care nici ei nu au avut-o, ne-a inspirat si ne-a dat o satisfactie deosebita. Generatia de astazi are tineri de where can i buy tretinoin online uk valoare ‘carora le pasa cu adevarat’ si vor sa vada lucrurile schimbandu-se in bine.

IRSCA Gifted Education sprijina aceasta initiativa in calitate de partener, si va sustine dezvoltarea scolii FORCE in viitor cu sprijinul consortiului EDUGATE. Dupa terminarea scolii de vara, speram sa putem dezvolta impreuna un proiect ‘next level’, care sa asigure o platforma de colaborare stabila comunitatii de tineri cu potential inalt. Astazi acesti tineri sunt schimbarea pe care vor sa o vada in lume. Sa ii salutam, sa le dorim scoli pline de FORCE si multe generatii de tineri care isi vor amplifica viata si potentialul personal in « the Foundation for Opportunity Responsibility and Chance for Education ».” - Monica Gheorghiu, Project Manager al primului Centru Gifted Education pentru Descoperirea si Dezvoltarea Talentelor si Inteligentei, www.giftededu.org, un proiect IRSCA Gifted Education

Ce te asteapta la Scoala FORCE: o educatie alternativa, dezvoltare recreativa, distractie si multi prieteni! Scoala de vara FORCE este mai mult decat o fila dintr-o carte de mate, bio sau romana… este o scoala de vara in care se reunesc liceeni talentati, deosebiti, ce cauta mereu mai mult decat primesc. Timp de 10 zile, incepand cu 4 august, la Sarata Monteoru, te vei bucura de un program interactiv de fun & learn.
Te invitam sa te inscrii pe www.force.ro completand formularul de inscriere. APLICA ACUM la scoala de vara FORCE!

Related posts

Cand a inceput sa vorbeasca, sala a amutit. La sfarsit s-a ridicat in picioare si l-a aplaudat. Este viitorul Ambasador al primului Centru Gifted Education din Romania


Meriti sa fii descoperit. Tu esti creatorul visului tau de a invata intr-un mediu plin de efervescenta si de profesori talentati, unde sa vii de placere. Ai putea deveni primul Ambasador al primului Centru Gifted Education in Romania. Nimic nu te opreste!

Daca ai pana in18 ani si te consideri un foarte bun orator, vino s-o dovedesti. Concursul “Ambasadorul Centrului Gifted Education” te considera un participant ideal la aceasta competitie. Castigatorul va beneficia de un premiu in valoare de 100 de euro, un loc gratuit la Scoala internationala de Vara a Educatiei de Excelenta (Gifted Education Summer School 2009) de la Straja, Lupeni, va deveni totodata membru de excelenta al organizatiei, si va primi oficial titlul de Ambasador Onorific.
1. Doar gandeste-te. Ti-ai facut discursul.
2. Urci pe o scena.
3. In fata ai un public dornic sa te auda si sa inteleaga de ce oare un centru pentru descoperirea si dezvoltarea talentului si inteligentei ar putea fi visul tau.
Te poti vedea acolo pe scena? Poti ridica sala in picioare? Este cumva visul tau sa inveti intr-un centru de vis? Daca este adevarat, atunci pregateste-ti un discurs exceptional. Este sansa ta, sa spui tot ce crezi ca inseamna pentru tine, un adevarat talent, un centru care sa te stimuleze si sa te conduca spre cunoasterea intregului tau potentialul.
IRSCA Gifted Education vrea sa iti indeplineasca acest vis tie, si miilor de tineri care ar putea avea sansa sa invete aici, in viitorul Centru pentru Descoperirea si Dezvoltarea Inteligentei si Talentului.
Discursul tau poate avea un efect important in imbunatatirea conditiilor copiilor cu potential din Romania. Visul tau de a schimba lumea poate deveni o realitate si poti sa o „dai mai departe”. Vrem sa-ti dam un exemplu de “best speaker” prin cel al actorului Joel Osment, cel care a detinut rolul principal in filmul „Pay it forward” („Da mai departe”). Este o realitate care a devenit o realizare imensa, pana la nivelul la care au aparut burse universitare “Da mai departe” si asociatii de acest gen care se implica in extinderea bunelor practici morale si educationale. Romania a inceput deja acest program prin largirea si dezvoltarea retelei de mentori ai acestui viitor Centru Gifted Education.
Ce ai tu de facut?
Trimite pana la 5 aprilie la candidati.ambasador@gmail.com:
1.    o inregistrare audio de doar 3 minute din discursul tau (te rugam sa te uiti la ceas cand te inregistrezi; un bun orator stie ca a te incadra in timp este o dovada de profesionalism iar noi vom tine seama si de asta), pe care o poti realiza rapid online, cu un microfon si o conexiune buna la http://www.vocaroo.com/ Cele mai bune inregistrari audio vor figura pe viitorul website al centrului.
2.    eseul tau in scris, de maxim 2000 de cuvinte (care va reprezenta totodata si discursul tau acoperind total durata a maxim 10 minute)
3.    un Curriculum Vitae cu datele tale de contact si o fotografie

Juriul va fi format din reprezentanti EDUGATE; castigatorul va fi anuntat in 10 aprilie si va fi invitat sa sustina propriul discurs la Bucuresti in cadrul Evenimentului de lansare in Romania a proiectului primului Centru Gifted Education, centru non-profit privat si independent in 16 aprilie, joi, ora 17.30, in amfiteatrul „Ion Heliade Radulescu” al Bibliotecii Academiei Romane, Calea Victoriei 125. Evenimentul va include si lansarea proiectului consultativ de audit al planului de dezvoltare pentru centru, prin colaborare cu Central European University Business School si John Hopkins University Carey Business School.
Cele 10 minute vor inseamna 10 lungi minute prin care mii de tineri care-si asteapta sansa, vor vorbi prin tine. Tu vei fi purtatorul lor de cuvant. Cele 10 minute vor sta sub semnul oratorului excelent, al profesionalismului si al incercarii tale de a te descoperi pe tine insuti si pe cei din jurul tau, devenind astfel cel mai bun ambasador al primului proiect de acest gen din Romania. colchicine ordering
Noi abia asteptam sa te cunoastem!

Contact:
Lajos KRISTOF
PR IRSCA Gifted Education
www.supradotati.ro
YM: laji4all
0732.531.039/ 0760.019.408
http://kristoflajos.ning.com/
http://investesteincopii.blogspot.com/

Related posts

Subscribe feed