Archive for the ‘Gifted Education’ Category

Igiena Informatiei, primul Seminar despre gestionarea Informatiilor

In fiecare zi lucram cu informatia fara sa ne fie foarte clar ce reprezinta ea cu adevarat.

Acum, mai mult ca niciodata este necesara o educatie in domeniul informational, sa stim cum sa gestionam informatiile. Cum selectam informatiile utile de cele toxice? Cum ne pastram sanatatea creierului? Cat de bine stim cum functioneaza creierul?

Asociatia InfoSPEED, Control Internet si IRSCA Gifted Education va invita in data de
15 ianuarie 2011 incepand cu ora 10.00 am, in incinta Camerei de Comert si Industrie – Amfiteatrul Alexandru I.Cuza – (intrare E etaj 3) la Seminarul Igiena Informatiei.

Speakeri:

  • Prof. Dr. Florian Colceag este expert international in educatia excelentei, presedintele IRSCA Gifted Education, matematician, profesor, 20 de ani de experienta in educatia copiilor supradotati si in antrenarea copiilor olimpici la matematica cu care a obtinut mai mult de 60 de medalii de aur la competitii internationale de matematica.
 Este reprezentant in Romania al World Council for Gifted and Talented Education.
  • Alexandru Bordea este presedintele Asociatiei InfoSPEED, fondator al programului cu acelasi nume. Specializat in citire rapida, creativitate si invatare accelerata, Alexandru a lucrat cu peste 4000 de persoane (elevi, student, adulti) in cei peste 11 ani de experienta.

Din program:

  • Ce este informatia?
  • Cum lucreaza creierul?
  • Atitudinea fata de informatie
  • Bazele informatiei
  • Informatia utila si informatia toxica
  • Cum procesam informatiile
  • Recomandari pentru un creier sanatos

Cadrele didactice care participa la eveniment primesc diploma de participare.
Pentru orice informatii ne puteti suna la 0724-577300.

Pentru rezervari va invitam sa completati formularul
http://www.infospeed.ro/igienainformatiei/

Related posts

Cercetări Longitudinale privind Programele pentru elevii şi studenţii Talentaţi şi Supradotaţi

Cercetări Longitudinale privind Programele pentru elevii şi studenţii Talentaţi şi Supradotaţi

Au fost utilizate mai multe metode pentru studierea diferitelor tipuri de programe pentru elevii şi studenţii supradotaţi. Anumiţi cercetători au analizat productivitatea creativă a studenţilor
talentaţi şi supradotaţi. Delcourt (1988) şi Starko (1986) au analizat productivitatea creativă a
studenţilor cu ajutorul studiilor retrospective. Delcourt (1988)
a analizat caracteristicile comportamentului creativ/productiv la
adolescenţi care s-au implicat în studii importante pe teme alese de către aceştia atât în mediul şcolar, cât şi extra-şcolar. Selectarea studenţilor pentru acest studiu s-a bazat pe aspectele
cantitativ şi calitativ ale proiectelor; aşadar, supradotarea a fost privită ca un mod de exprimare a performanţelor şi s-a concentrat asupra naturii dinamice a supradotării (Renzulli, 1986) la 18 studenţi din mediul liceal din patru unităţi din regiunea de Nord-Est. O analiză calitativă a interviurilor,
chestionarelor şi documentelor studenţilor a relevat idei privind familia,
şcoala şi studenţii luaţi ca individ. Au rezultat următoarele modele (1)
studenţii vizaţi prezintă într-adevăr caracteristici similare celor ale adulţilor
creativi/productivi; (2) aceşti studenţi pot furniza şi informaţii despre consumatori; şi (3) procesele de învăţare aferente acestor studenţi necesită o atenţie sporită dacă vrem ca abilităţile acestora să fie înţelese mai bine de către ei înşişi, de către părinţi şi profesori. Şase ani mai târziu, Delcourt (1994) a efectuat un studiu de monitorizare a intereselor, a experienţei educaţionale şi profesionale, a planurilor privind cariera şi a proiectelor participanţilor. Rezultatele au indicat faptul că studenţii şi-au menţinut obiective similare sau identice privind cariera din perspectiva planurilor pe care le au în liceu şi au rămas în domeniile majore de studiu la facultate. Cei de la facultate s-au declarat mulţumiţi de finalizarea proiectelor privind cursurile şi profesiile, având în vedere faptul că aceste misiuni coincid cu interesele şi obiectivele acestora. Această congruenţă a făcut ca aparent studiile acestora să fie mai uşor de finalizat. Câţiva dintre aceştia nu au fost interesaţi în mod special de nivelurile superioare de realizare pe plan profesional, ci mai degrabă de relaţiile bune cu prietenii şi familia. Per total, tinerii care au participat la studiul de monitorizare s-au declarat mulţumiţi de alegerile pe care le-au făcut în privinţa activităţii educaţionale şi profesionale şi sunt în continuare interesaţi de oportunităţile privind productivitatea creativă.

Starko (1986) a analizat şi efectele participării la activităţile legate de Enrichment Triad
Model (Modelul Triadic de îmbogăţire a cunoştinţelor) privind productivitatea creativă ulterioară a studenţilor. Studenţii care au participat la aceste programe pe o perioadă de minim patru ani au fost comparaţi cu cei care s-au calificat pentru astfel de programe, dar care nu au primit nici un fel de servicii. Au fost utilizate chestionare pentru a stabili numărul de produse creative realizate de ambele grupuri, atât în cadrul programelor şcolare, cât şi în cadrul celor extra-şcolare independente. De asemenea, prin intermediul chestionarului, s-au adunat informaţii referitoare la atitudinile şi abilităţile asociate productivităţii creative. Datele au fost analizate cu ajutorul regresiei ierarhice multiple, precum şi cu ajutorul analizei calitative a articolelor din chestionar cu variante multiple de răspuns. Rezultatele au demonstrat faptul că studenţii care s-au implicat în proiectele de studiu din SEM adesea au realizat propriile produse creative atât în mediul şcolar, cât şi în cel extra-şcolar faţă de studenţii din grupul de comparaţie. Un număr total de 103 studenţi, 58 de studenţi care participă la program
şi 45 de studenţi care nu participă la program, cu abilităţi similare, au participat la studiu. Grupul din cadrul programului pentru îmbogăţirea cunoştinţelor a înregistrat de două ori mai multe proiecte creative per student (3.37) faţă de grupul de comparaţie (1.4). Grupul care a participat la programele pentru îmbogăţirea cunoştinţelor a înregistrat de două ori mai multe produse creative proprii aferente activităţii extra-şcolare (1.03) decât grupul de
comparaţie (.50). În plus, studenţii care participaseră la programul de îmbogăţire a cunoştinţelor au fost caracterizaţi de o diversitate mai mare a proiectelor şi un rafinament sporit
al produselor creative realizate şi al modului de descriere a obiectivelor. Un student nu a “pictat” pur şi simplu, ci “am pictat şi am lucrat la un catalog cu picturile mele”; alţii nu s-au limitat la citirea unor articole despre animale, ci au “observat comportamentul animalelor sălbatice şi au făcut înregistrări şi observaţii în acest sens.” Alte exemple din grupul pentru îmbogăţirea cunoştinţelor au inclus studenţii care compuneau piese muzicale, care scriau romane, abordând diferite genuri literare (de dragoste, poliţiste, etc.),
pe cei care au realizat un sistem de lansare a prototipurilor rachetelor şi au proiectat şi construit prototipuri de casă şi mobilier.

La o examinare a studenţilor care au participat la un program triadic timp de aproximativ un deceniu, Hébert (1993) a identificat mai multe beneficii ale implicării în acest program. Nouă studenţi de liceu din anii terminali care au participat la program au fost supuşi unor interviuri complexe în legătură cu experienţa educaţională la zece ani de la implicarea în program. Studenţii selectaţi pentru studiu au fost aleşi datorită numărului şi calităţii produselor Tip III finalizate în timpul activităţii Programului de bază pentru copii şi studenţi talentaţi şi supradotaţi. Interviurile luate studenţilor privind activităţile Tip III au fost transcrise şi analizate pe subiecte. Constatările majore legate de studiu au indicat faptul că interesele studenţilor pentru Tipul III au afectat planurile privind activitatea post-liceală, că studenţii au declarat că este nevoie de mai multe activităţi creative la liceu, că reducerea productivităţii creative legate de Tipul III apare în timpul primilor ani de liceu, şi că procesul aferent Tipului III reprezintă un antrenament important pentru productivitatea ulterioară.

Într-un alt studiu longitudinal, Westberg (2002) a urmărit de asemenea alegerile pe care le-au făcut în viaţă Producătorii Tineri şi Talentaţi care au participat la un program în perioada
1981-1984, bazat pe Enrichment Triad Model (Modelul Triadic de îmbogăţire a cunoştinţelor). A identificat mai mulţi studenţi care au participat la acest program în Minnesota şi este în curs de finalizare a studiului şi de consemnare a rezultatelor obţinute. Unul dintre participanţii la studiu efectuat de aceasta a fost Grant, care a inventat clema pentru şireturi de pantofi şi care a continuat să facă invenţii în timpul gimnaziului şi liceului. În momentul în care Karen l-a intervievat pe Grant, atunci în vârstă de 27de ani, care îşi încheia studiile doctorale la Cal Tech în domeniul ingineriei aeronautice, Karen a găsit tendinţe similare la cei din Delcourt, Starko, şi
Herbert. Grant a făcut dovada implicării permanente în numeroase proiecte creative, a interesului manifestat pentru lucrări literare creative, terminând nouă romane, toate cu
cadre de desfăşurare şi teme futuriste; pasiunile din tinereţe au fost documentate pe
Interest-A-Lyzer (Renzulli, 1977) (Analizatorul interesului) care priveşte activităţile actuale ale acestuia.
Grant are un agent literar şi în prezent are două lucrări în curs de publicare, în plus la postul de inginer aeronautic care îi oferă satisfacţii.
Cifrele actuale indica faptul că 50 % dintre studenţii supradotaţi înregistrează performanţe reduse în SUA. Aceste cifre sunt mai mari în rândul copiilor săraci. Sally

Documentaţia de specialitate care descrie problema performanţelor academice slabe în rândul studenţilor supradotaţi îşi are originea în lucrările lui Conklin (1940), care a efectuat câteva dintre primele studii privind studenţii cu un IQ ridicat care au înregistrat eşecuri. Încă din 1955, John Gowan a descris persoana supradotată cu performanţe reduse ca fiind “una dintre cele mai mari pierderi ale culturii noastre ” (Gowan, 1955, p. 247). După mai mult de cinci decenii, performanţele reduse în rândul studenţilor supradotaţi constituie încă o problemă majoră. Conform unui studiu privind evaluarea nevoilor naţionale, efectuat în 1990 de către Centrul Naţional de Cercetare pentru Copiii talentaţi şu supradotaţi, majoritatea profesorilor acestor studenţi din Statele Unite sunt în continuare de acord cu Gowan, deoarece aceştia au identificat problema performanţelor slabe din punct de vedere cantitativ (Renzulli, Reid & Gubbins, 1990).
Anumiţi studenţi înregistrează performanţe reduse sau eşec şcolar din motive evidente: prea multe absenţe de la şcoală, rezultate slabe, comportament perturbator, respect de sine scăzut, probleme de familie şi sărăcie. În plus la factorii de risc ce preconizează motivele aferent eşecului majorităţii studenţilor, o altă problemă persistentă care duce la performanţele scăzute ale studenţilor supradotaţi sau cu potenţial sporit este reprezentată de programa necorespunzătoare şi de conţinutul cursurilor pe care le frecventează zilnic. Sutele de ore petrecute în fiecare lună în clase unde studenţii au rar ocazia de a parcurge o programă nouă sau atractivă, plictiseala de a îndeplini sarcinile atribuite, care nu implică subiecte de actualitate, nivelele reduse privind dialogul şi lipsa de corelare a conţinutului cursurilor cu capacităţile studenţilor au ca rezultat frustrarea ce caracterizează majoritatea studenţilor noştri eminenţi. De fapt, ultimele date bazate pe studiul privind performanţele reduse au evidenţiat faptul că 50 % dintre studenţii supradotaţi înregistrează aceste rezultate slabe în timpul liceului ( Reis, 1995)

Related posts

FIGHTING THE SOCIAL DISADVANTAGING OF GIFTED CHILDREN

FIGHTING THE SOCIAL DISADVANTAGING

OF GIFTED CHILDREN

The development mismatch

Statistically speaking, gifted children constitute between 2 and 6 percent of the human population, and given that a great number of the famous people in history are or were gifted, certain misconceptions concerning such gifted persons were formed.

There is a myth of the gifted children, assuming that those more gifted than others necessarily enjoy greater social success. This assumption could not be further from the truth. Due to the asynchronous development of the gifted children, they develop special intellectual abilities against an emotional background identical to that of children of the same age, much more intense however.

Therefore, gifted children are usually regarded by children their age as odd, nerds etc. and are not socially integrated in the collectivity. The phenomenon is present not only among children but later on as well, until the high reputation generated by the results of gifted persons constrains society to act accordingly.

The special emotiveness, the decision to act through to the end, the creativity and originality, social responsibility, the acute sense of justice and injustice characterizing the overly gifted usually renders them uncomfortable for their teachers, family and social environment as well.

Gifted children ask frequently profound questions, even cumbersome due to their depth, and do not accept ambiguous replies. Thus, they are often admonished and discouraged, and even disciplined both by parents and their social environment.

In fact, a social mechanism of discouraging and flattening these overly capable children, youth and adults may be ascertained, this mechanism being strong especially in the conservative societies with a slow historic evolution.

In the framework of this mechanism, gifted children must fit in a strict pattern of social norms, lacking recognition of their creativity, being forced to study at the same pace as other children of the same age, although due to the development mismatch they can be a few years more mature than their generation, are constrained to pass examinations ignoring their contribution, creativity, originality and performance concerning their own passions. At an adult age, the mechanism forces the gifted to fit in standardized patterns such as job descriptions, to act formally failing to make use of their intellect, creativity, wisdom, sense of justice, humorousness, ability to solve complex problems and other qualities specific to the adults group.

The psychological and intellectual maturity of the gifted subjected to mismatched development at an adult age as well thus antagonizes with the infantile social system based on representation and not on professionalism, on crisis management instead of crisis solving, on manipulation rather than emancipation. As from a statistical point of view, 70-80% of all people have personal abilities, intellect, creativity, determination in meeting goals, social communication abilities and professional performances estimated as relatively low, a system based on representation generates paradoxes. Those chosen from the majority have limited abilities and display a questionable management of the social system. In societies where representation is not accompanied by a system of selecting the representatives based on personal abilities, survival depends not on development but on conserving the classic systems of organizing society, which are very often obsolete. Here we can speak of a social development mismatch of the gifted group in relation with the majority. Should the gifted migrate towards more dynamic areas given the conservativeness of the society of origin, the latter deepens its traditionalism and falls into historic crises.

Typical social reactions

Gifted children frequently arouse negative feelings of envy, jealousy or hatred from children their age lacking their capacity to perform in their areas of interest, and therefore encounter a strong opposition from their social environment.

Therefore, gifted children are often victimized, especially considering that despite their special intelligence, they are very candid towards other people which they usually view as having more qualities than in reality. History of all peoples bears the marks of two types of gifted people: those sacrificed by the system due to their belief in mankind and those who fought the system searching for ways to transform humans using specific means. We can state that the reaction of the latter frequently deepened the mismatch between normal and gifted people, placing the immense pressure of the majority to act against the gifted. Any change marking the traditionalism of stagnant societies was generally the result of gifted persons’ actions, while the majority’s reaction was to inhibit the specific qualities of children capable of high performances.

An immense number of gifted children thus remain gifted underground, hiding their qualities in order to avoid the sanctions from their social environment and to be accepted in collectivities. The percentage of gifted underachievers which despite their natural abilities and capacities obtained pour results in their education is huge as well. Global-level statistics show that over 50% of gifted children do not succeed socially or professionally at an adult age. In fact, we may clearly conclude that this category of children is amongst those most exposed to social risks.

The social risks faced by the gifted constitutes at society level the risk of failing to adapt to the new, to the dynamic, to the complexity of development, to the lack of success on external markets, to the political opportunism of leaders born on representation, to underdevelopment and corruption, to manipulation and lack of respect for citizens’ rights, to environmental damage and resource depletion, to primitivism and slowness in the evolutionary adaptation of society. These directions are among those in which the gifted are intrinsically motivated and act professionally if encouraged by the system, causing the reduction of even annulment of the above risks.

The linearized educational system based on reproduction

The educational system constantly discourages a percentage of over 40% of the gifted children, namely the spatial visuals having a functional dominant of the right hemisphere of the brain. They think in images while the official system uses words that the spatial visuals need to transform into images, to think in images, to retranslate the result into words in order to be evaluated using words.

This is why they turn into children facing a high educational risk in the classic system based on exposition and memorizing, although paradoxically the spatial visuals have the largest level of creativity / inventiveness, complex and dynamic, critical and lateral intelligence, and in the end become those people who bring an added value to the system, developing solutions and technologies, science and art.

The spatial visuals develop an attitude of contesting authority which also disadvantages them socially, turning them into a social risk category.

Paradoxically, the percentage of the gifted among criminals exceeds the statistic average, due to constant adverse reactions from the social environment. All these symptoms disappear however in a dedicated educational environment endowed with open and creative programs, interaction, dynamism and feedback between children and teachers, with an open and cooperative atmosphere. In such an educational, familial and social environment, gifted children develop to their true potential, and being naturally self-motivated, as adults they turn into active factors of progress.

A relevant aspect is given by the preponderance of visual-spatials in familial societies but not in monopolistic ones. Familial societies generate a much larger number of gifted children having creative intelligence, but in case of a stagnation or slowness in the historic and economic development of these societies, the great majority of these gifted children emigrate to monopolistic societies where the discipline and rigor of the population allows for an accelerated development should sufficient creative visual-spatials be imported.

As a paradox, the matrix of superior creative intelligence generation remains undeveloped in this case due to the brain drain phenomenon.

The gifted and development

The need for creating a fruitful development environment is the more important, as the gifted bring far greater benefits to society than other people, generating a huge return on the social investment.

This may be seen wherever the education specially designed to suit the needs of the gifted was stimulated through financial investments and material and human efforts. Examples of policies made in this direction by the Commonwealth are concretized both in the economic development of these countries as well as in the scientific and technologic advance, protection of the natural environment, social stability, population happiness and daily satisfactions.

In fact, these types of results may be found wherever education and social insertion of the gifted was supported. They represent a natural result of solving the local crises through the action of gifted youth and adults, through developing humanitarian ideals, sublimating Maslow’s hierarchy of needs, spiritualizing consumption, characteristics that are normal among the gifted and becoming normal throughout the social environment due to the involvement of gifted persons.

An essential characteristic that may turn the gifted into heroes or victims is their deep involvement in whatever they do, irrespective of risks or difficulties. It is painful when their wings are cut, or when they are forced to live a dull life lacking perspective. When this happens, given their extreme sensitivity, they become victims of society instead of progress factors. This statement is backed by factual historic evidence, it suffices to open any encyclopedia and read the biographies of those leaving a deep positive mark in history.

On the other hand, the system of social representation in politics generally promotes egocentric amoral personalities, power-thirsty, managers of self-maintained crises they exploit for their own benefit. Their reactions towards the gifted are usually negative, as these are perceived as potential competitors – therefore the gulags, pogroms, channels and other deep wounds in history where whole generations of dedicated people perished. In such political and social situations, the risks faced by gifted children and adults are the more obvious.

The great majority of political decision therefore rests in initiating the brain-regain process through which the gifted having reached maturity of extensive knowledge both of their culture as well as of others may be integrated in the social and economic life of their country of origin. Promoting specific education for the gifted and using this extraordinary resource in local development programs constitutes the second major decision that reflects the mature consciousness of changing policies towards political professionalism.

Influence of the gifted throughout history

How many of our predecessors having left a mark on history were promoted in their home country? Very often, the gifted youth and adults only have one option for fulfilling their destiny, and that is emigrating to a friendlier environment. The recipient countries are therefore developing instead of the country of origin, which in turn is faced with poverty, corruption, deceit, manipulation and vice.

By studying the biographies of famous men we discover many lives that ended prematurely, living conditions bordering absolute poverty, crimes and tortures in political prisons, total overlook of their work by their own generation and even by the following, while in time their great work gained immortality.

History is filled with victims from among those who’ve done everything to solve the crises generated by flaws in the social system.

There never was greater need for the gifted as there is at present. While up to now the evolution of history was relatively slow and the number of solutions needed for adapting to new conditions was relatively small, ignoring or repressing the huge potential of the gifted may turn risky nowadays, due to the exponential speed of society evolution, the multiplying and deepening of crises, the increased dynamism of adaptation and the greater need for solutions.

Conclusions

Educating gifted children and socially integrating gifted youth and adults is turning more and more into a global priority. Most countries having invested efforts and resources in these two directions succeeded in gaining economic development, performing research on and applying new technologies, lowering social and economic imbalances and the rate of damaging the natural environment. These countries managed to develop a body of politicians and policy makers capable of better managing current issues and projecting more adequate concrete means for avoiding or solving crises.

The most profound educational studies were integrated in working methodologies under the concept of gifted education, and at present they are directed towards an ever increasing number of children facing potential problems for developing personal abilities.

The inflexion point created through changing the classic attitude towards the gifted generated a specific difference that is visible in several areas.

Romania must now take this decisive step, as an alternative for raising over the medium term the degree of professionalism and responsibility, of correctness of solutions proposed and rigor of decisions, of project finalizing and diminishing the waste if human and material resources.

As a Romanian proverb “a good farmer makes a good farm” says, so that we must invest in those that may bring a return on investment and multiply the positive experience.
Author: Florian Colceag, president of IRSCA Gifted Education.
Copyright: IRSCA Gifted Education.

Related posts

Cand a inceput sa vorbeasca, sala a amutit. La sfarsit s-a ridicat in picioare si l-a aplaudat. Este viitorul Ambasador al primului Centru Gifted Education din Romania


Meriti sa fii descoperit. Tu esti creatorul visului tau de a invata intr-un mediu plin de efervescenta si de profesori talentati, unde sa vii de placere. Ai putea deveni primul Ambasador al primului Centru Gifted Education in Romania. Nimic nu te opreste!

Daca ai pana in18 ani si te consideri un foarte bun orator, vino s-o dovedesti. Concursul “Ambasadorul Centrului Gifted Education” te considera un participant ideal la aceasta competitie. Castigatorul va beneficia de un premiu in valoare de 100 de euro, un loc gratuit la Scoala internationala de Vara a Educatiei de Excelenta (Gifted Education Summer School 2009) de la Straja, Lupeni, va deveni totodata membru de excelenta al organizatiei, si va primi oficial titlul de Ambasador Onorific.
1. Doar gandeste-te. Ti-ai facut discursul.
2. Urci pe o scena.
3. In fata ai un public dornic sa te auda si sa inteleaga de ce oare un centru pentru descoperirea si dezvoltarea talentului si inteligentei ar putea fi visul tau.
Te poti vedea acolo pe scena? Poti ridica sala in picioare? Este cumva visul tau sa inveti intr-un centru de vis? Daca este adevarat, atunci pregateste-ti un discurs exceptional. Este sansa ta, sa spui tot ce crezi ca inseamna pentru tine, un adevarat talent, un centru care sa te stimuleze si sa te conduca spre cunoasterea intregului tau potentialul.
IRSCA Gifted Education vrea sa iti indeplineasca acest vis tie, si miilor de tineri care ar putea avea sansa sa invete aici, in viitorul Centru pentru Descoperirea si Dezvoltarea Inteligentei si Talentului.
Discursul tau poate avea un efect important in imbunatatirea conditiilor copiilor cu potential din Romania. Visul tau de a schimba lumea poate deveni o realitate si poti sa o „dai mai departe”. Vrem sa-ti dam un exemplu de “best speaker” prin cel al actorului Joel Osment, cel care a detinut rolul principal in filmul „Pay it forward” („Da mai departe”). Este o realitate care a devenit o realizare imensa, pana la nivelul la care au aparut burse universitare “Da mai departe” si asociatii de acest gen care se implica in extinderea bunelor practici morale si educationale. Romania a inceput deja acest program prin largirea si dezvoltarea retelei de mentori ai acestui viitor Centru Gifted Education.
Ce ai tu de facut?
Trimite pana la 5 aprilie la candidati.ambasador@gmail.com:
1.    o inregistrare audio de doar 3 minute din discursul tau (te rugam sa te uiti la ceas cand te inregistrezi; un bun orator stie ca a te incadra in timp este o dovada de profesionalism iar noi vom tine seama si de asta), pe care o poti realiza rapid online, cu un microfon si o conexiune buna la http://www.vocaroo.com/ Cele mai bune inregistrari audio vor figura pe viitorul website al centrului.
2.    eseul tau in scris, de maxim 2000 de cuvinte (care va reprezenta totodata si discursul tau acoperind total durata a maxim 10 minute)
3.    un Curriculum Vitae cu datele tale de contact si o fotografie

Juriul va fi format din reprezentanti EDUGATE; castigatorul va fi anuntat in 10 aprilie si va fi invitat sa sustina propriul discurs la Bucuresti in cadrul Evenimentului de lansare in Romania a proiectului primului Centru Gifted Education, centru non-profit privat si independent in 16 aprilie, joi, ora 17.30, in amfiteatrul „Ion Heliade Radulescu” al Bibliotecii Academiei Romane, Calea Victoriei 125. Evenimentul va include si lansarea proiectului consultativ de audit al planului de dezvoltare pentru centru, prin colaborare cu Central European University Business School si John Hopkins University Carey Business School.
Cele 10 minute vor inseamna 10 lungi minute prin care mii de tineri care-si asteapta sansa, vor vorbi prin tine. Tu vei fi purtatorul lor de cuvant. Cele 10 minute vor sta sub semnul oratorului excelent, al profesionalismului si al incercarii tale de a te descoperi pe tine insuti si pe cei din jurul tau, devenind astfel cel mai bun ambasador al primului proiect de acest gen din Romania.
Noi abia asteptam sa te cunoastem!

Contact:
Lajos KRISTOF
PR IRSCA Gifted Education
www.supradotati.ro
YM: laji4all
0732.531.039/ 0760.019.408
http://kristoflajos.ning.com/
http://investesteincopii.blogspot.com/

Related posts

Centrul de Tineri Nadiezdha, Moscova, Rusia

Centrul Nadyezhda (Speranta) - Nadyezhda Youth Centre (Moscova) a reusit sa antreneze in copii aflati in situatii de risc (delincventa, parinti bolnavi incurabil, single parents, familii cu standard de viata sub nivelul saraciei, parinti care se bat, copii bolnavi incurabil, parinti tineri- early child, etc) o schimbare fundamentala intr-un mediu care le-a hranit potentialul transformandu-i in lideri de opinie, castigatori de concursuri si competitii si i-a vazut integrandu-se in societate cu succes.

Proiectul de parteneriat “Russian Teacher Training for At-Risk Students” realizat prin colaborarea intre University of Winnipeg din Canada si Russian Academy for Advanced Professional Standards and In-Service Teacher Training a fost finantat timp de 3 ani de CIDA- Canadian Intl Development Agency. Cartea din care citez se numeste “At-Risk Children and Youth in Canada and Russia” - A Cross-Cultural Exchange for Talent Development. Edited by: E. Polyzoi, M. Bergsgaard, K.W.McCluskey, O. A Olifirovych -o carte finantata de University of Calgary si Fundatia Gorbaciov. Transcriu 10% din capitoul care mi se pare cel mai interesant pentru intrebarea ridicata (violenta, tineri in situatie de risc, samd).

Toata cartea e exceptionala, as vrea sa o aveti toti sa cititi si sa intelegeti ce s-a intamplat acolo. Despre proiect puteti citi aici- http://www.creativelearning.com/PDF/CreatLearnToday15-1.pdf

CAPITOLUL„Incredere, compasiune si creativitate la Centrul de Tineri Nadiezdha” – autor: prof. Efim Borisovich Shteinberg, Moscova, Rusia

“Cu conditii precum cele din tabelul 1 (n.ed: Tabelul 1 arata: particularitatle copiilor - din ce familii provin: 20% din copii provin din parinti singuri; 3% locuiesc cu mame vitrege; 15% nu au tata; 5% nu au mama; 25% copil singur la parinti; 4% fara bunici; 2% copii multi acasa (+4); 20% boli genetice in familie; 3% istorie unui traume in familie; 1.5% membrii de familie cu acte criminale; 2% copii veniti tarziu (parinti in etate); 3% copii cu parinti foarte tineri; 12% parintii se cearta; 64% parintii au vederi deosebite asupra cresterii copiilor; 72% au boli cronice; 42% parinti temporar sau permanent someri; 10% conditii de viata precare; 4% parinti divortati; 40% parinti bolnavi cronic; 80% dintre copii traiesc in conditii sub pragul de saracie; 1% familie extrem de bogata) institutiile sociale trebie sa admita provocarea de a reconstrui mediul si relatiile pe care o familie sanatoasa ar trebui sa le ofere. Aceasta include crearea unui cadru comfortabil de dezvoltare pentru copii - unul in care ei sunt acceptati pentru ceea ce sunt, primesc atentia si grija atat pentru santatea morala cat si fizica, si simt ca ceilalti sunt interesati de dezvoltarea lor personala. Organizatiile de copii trebuie sa genereze o schimbare productiva a problemei ‘cum sa promoveze socializarea pozitiva a adolescentilor’. Din acest punct de vedere centrul Nadiezdha (Speranta) este un prototip al unei astfel de institutii.

Nadiezdha a operat de mai mult de 40 de ani in cadrul Centrului pentru Creativitate a Copiilor si Tinerilor a Districtului de Est al Moscovei, o institutie de re-creere care asigura copiilor oportunitatea de a se angaja in activitati creative variate in afara scolii. Centrul a fost creat in 1960 in Casa regionala a Tinerilor Pioieri si Elevi (n. ed: aceleasi ca la noi). In acea vreme, centrul functiona ca sediu regional al Uniunii Tinerilor Pionieri. Initial, principalul task al echipei era sa implice in serivicii sociale toti tinerii pionieri ai districtului Kuybieshevsky din Moscova. Ajutand veterani de razboi si pensionari, acesti pionieri castigau bani pentru asistenta copiilor din tarile ce se luptau pentru independenta, curatau strazi si ograzi, reciclau, participau la diverse competitii.

Chiar si in acea vreme, activitatile centrului erau focusate pe dezvoltarea unor valori cheie ce recunosteau interesele, ideile, si provocarile de dezvoltare unice ale fiecaruia. Relatiile de la centrul Nadiezdha se bazeaza pe intelegere, sprijin, si atentie: mottoul nostru este: „Aduceti bunatate si bucurie oamenilor!” Acest moto reflecta scopul nostru de a hrani relatii intre generatii si in interiorul comunitatii incurajand membrii sa se angajeze social in activitati de valoare, dezvoltand prin aceasta si un ridicat simt de responsabilitate asupra lor si a altora.

Mediul de hranire a asociatiei noastre de cu copii de generatii diferite este caracterizata de o intensitate emotionala si intelectuala (n. ed: vezi scolile de iarna/vara ale IRSCA) care stimuleaza participantilor curiozitatea despre lumea din jurul lor si ii incurajeaza sa caute creativ raspunsuri la intrebarile lor despre viata. Ofera fiecarui participant, indiferent de varsta, o oportunitate de a intra intr-o relatie seminificativa unul cu celalalt; ofera perspectiva unor evenimente de schimbare a turnurii vietii ce va stimula cresterea personala.

Consideram mediul educational un spatiu pentru interactiune sociala, un factor in dezvoltarea personalitatii. Una dintre caracteristicile esentiale a acestei intereactiuni este deschiderea. Cultivam deschiderea creand un climat psihologic special, o atmosfera de incredere ce conduce participantii la un inter-schimb mutual prin care ‚dau si primesc’ influente. Deschiderea de la Centrul Nadiezdha este definita in primul tand prin faptul ca participarea este voluntara - participantii vin si pleaca dupa cum considera de placere. Atmosfera de incredere este inradacinata prin receptivitatea de a accepta adolescentii pentru ceea ce ei sunt, cu toata complexitatea vietii lor, problemele personale, starile psihologice si comportamentale.

Unii copii ajung la centru trimisi prin hotarare judecatoreasca prin agentii. Printre ei sunt tineri marginalizati si tineri care au facut infractiuni sau incalcari ale legii pentru a scapa dintr-un mediu in care tot ceea ce simteau erau parasirea si respingerea. Ca regula, avem multi copii cu risc inalt social si social neprotejati.

Din jurnalul unui profesor (Efim):

„La sfarsitul anului academic, copii trebuiau sa returneze uniformele inainte de vacanta de vara. In iunie, toti le-au returnat cu exceptia lui Slava. A tot promis ca o va returna ‚maine’ si ‚maine’ din nou. Apoi a inceput sa evite sa ne mai intalneasca. Unul dintre baieti ne-a informat ca tatal lui Slava - un alcoolic - vanduse uniforma pentru bautura, si ca in general, viata lui Slava era mizerabila, fara mama sa, care murise de ciroza. La momentul acela, Slava era pur si simplu bolnav.

Ne-am dus sa-l vizitam. Pentru prima data (eram un tanar profesor pe vremea aceea) am realizat ca exista o forma complet diferita de viata pentru unii oameni pe lume. Am inteles de ce Slava era atat de slab si de palid, de ce vorbea non-stop, si de ce vorbea aproape intdeauna despre nimic in special, de ce era atat de neascultator pentru lucrurile cele mai mici: era asa pentru ca vroia sa fie apreciat si considerat semnificativ, cel putin macar de cineva. Am intrat in apartament: era murdar si in dezordine cu vase murdare si resturi de la o masa simpla; sticle goale de votka erau peste tot. O femeie beata dormea dormea in patul tatalui. Impreuna cu baietii, am dat-o afara din apartament. Tatal, cu bautura in sange, ne-a luat la bataie. Slava plangea…

A devenit si mai apropiat si mai drag noua. Aceasta a fost ziua cand tinerii din centru au inteles pentru prima data suferinta reala si felul de viata pe care ceilalti o indura; pentru prima oara studentii nostri au realizat ca trebuie sa faca tot ce le sta in putere sa asigure ca astfel de lucruri nu se vor intampla niciodata in familiile lor. Unul dintre copiii care ne-a insotit in acea expeditie era Sasha.

Astazi Sasha a devenit director de scoala si a fost pentru multi ani – un model pentru toti din comunitate. Cetatenii l-au votat Presedintele Consiliului Mossvet (Primaria Orasului). Este figura centrala a cartierului acum, o personalitate magnetica, intotdeauna inconjurat de studentii nostri. Pozitia vietii lui – bunatatea – s-a nascut din experienta cu Slava…”

Cand studentii nostru sunt in mod special plini de succese la concerte si competitii – de multe ori auzim critici ca am selectat ‚copii speciali’ ca sa candideze. Intr-o anumita masura aceasta afirmatie e corecta, dar o intrebare trebuie pusa: Cum ne selectam copiii? Frecvent, ii acceptam pe aceia ale caror conditii de viata sunt dificile, care sunt ostili in clasa sau catre colegi, pentru ca noi stim ca ei au nevoie de intelegerea si sprijinul nostru mai mult decat altii. Ii invitam pe profesorii care au in clasa elevi rebeli si impotriva formalitatilor si se lupta cu injustitiile din sistemul public de invatamant – aceia care nu-si pot gasi prieteni printre colegii de clasa – sa fie trimisi la centrul Nadiezdha.”

Despre centru s-au publicat numeroase cercetari – si cartea e plina de rezultate si comunicari asupra fenomentului Nadiezdha.

Va invit sa vedeti doar titluri:

Enrichment Opportunities for Educators – New Directions for Helping At-Risk Youth in Russia

Eleoussa Polyzoi, University of Winnipeg, Canada, Project LEADER CIDA

In 2003, a Canadian International Development Agency (CIDA) project was

launched through a partnership between the University of Winnipeg,

Canada and the Russian Academy for Advanced Professional Standards

and In-Service Teacher Training. The purpose was to: (a) train fifty

educators in the Russian Federation in the area of talent development

among at risk youth; (b) examine the impact of this training; (c) develop

professional educational materials; and (d) suggest policy

recommendations to encourage new directions. In this session, an

overview of the project will be provided, project outcomes will be

discussed, and an evaluation of the success of the enrichment

opportunities offered will be shared.

Polyzoi, Louesa Winnipeg

Teacher Training for At-Risk Students: A Canadian-Russian Collaboration. An overview of a three-year Canadian-Russian CIDA project on teacher training for at-risk students will be presented. Project objectives include: (a) training in‑service teachers in the Russian Federation; (b) examining the impact of this training in selected Moscow school sites; (c) developing educational materials for dissemination to regional educational offices throughout Russia; and (d) suggesting new policy directions in the education of at‑risk children and youth in the nation.

2008/2/28 Dana <wrote>:

Pentru ca in general imi place sa actionez si sa las vorba lunga deoparte, ma cam tin departe de discursuri…

Un mic comentariu insa pot face, mai ales ca sunt on-line. Cat de avizat este, ramane de vazut… :)

Vrem se pare (TOTI dascalii va pot marturisi, chiar si cei aparent dezinterezati) o resuscitare a invatamantului romanesc. Avem atitudini de superioritate prin care incercam sa mascam decaderea, mizeria, ignoranta, superficialitatea si alte plagi si molime generale… Ne plafonam profesional, iar copiii care “invata” sunt din ce in ce mai putini. Ridicam nedumeriti din umeri. Nu stim de ce, dar nici nu ne intereseaza. In fond, noi ne facem datoria. Venim la ore (cu mici exceptii, ca doar suntem oameni, avem si noi probleme), predam (sau mimam actul didactic, tot aia e, copiii trebuie sa inteleaga, ca doar nu-s batuti in cap).

Sa cautam vinovatii pentru declinul invatamantului? sa fie oare sistemul comunist? sa fie oare politica actuala? incompetente de la cel mai inalt nivel? sa fire oare salariile mici, cauza tuturor relelor si a dezinetersului? sau indisciplina si lipsa de maniere(educatie familiala) a copiilor? Mediile sociale viciate? Cert este ca haosul in care traim noi l-am creat si continua, sa ne complacem in el. Daca nu devenim ingnoranti automat devenim stresati si nervosi. Nu avem solutii la avalansa de probleme cu care ne confruntam. Nici nu cautam. Zicem ca nu stim unde. Autoritatile nu coopereaza. Pun poveri nejustificate pe umerii nostri, tone de hartoage, zeci de sedinte, fomalitati fara finalitate. Nimeni nu se conformaza. teoria nu se potriveste cu practica. Solutiile din ROFUIP sunt apa de ploaie. Nu ajuta la integrarea copiilor cu probleme, ci la marginalizarea lor. Sunt din ce in ce mai multi (scolile din mediul rural au procente mai mari de 50% cu astfel de copii). Solutiile de copromis sunt primele pe care le luam, fie de “mila”, fie pentru a salva imaginea scolii, fie pentru a ne pastra posturile. Avem elevi cu abateri comportametale grave (agresivi, cu situatii de absenteism serioase, dezinteresati…). Nu putem sa-i lasam pe toti repetenti, dar nici sa ne desfasuram orele in liniste si ordine asa cum ar fi normal… copiii interesati (putini) se pierd printre cuvintele moralizatoare ale profesorilor si actele de razvratire ale elevilor “dezinterezati” de scoala… Nimeni nu cauta sa combata cauza! Nimeni nu “se pune” cu parintii delincventi ai acestor copii, nici chiar autoritatile locale (corupte sau dominate de frica si de lasitate). Din fericire lucrez intr-o astfel de scoala. Ni se spune sa-i discriminam pozitiv pe rromi. Facem asa cum ni se spune… ne trezim ca ni se fura bani din portofele, ni se sparg rotile masinilor, vin in scoala gasti care se rafuiesc fara ca noi sa ne putem implica… da-ti-ne solutii!!!

Dana M.b

Related posts

The Application Policies of the Law Related to the Education of Gifted Youths Able to Register High Performance

The “Gifted education” program is addressed to all the youths with a view to develop their personal abilities and talents. Within the “gifted education” program the children are not labeled as gifted or non-gifted, but there is only a specialized offer grid on ways of personal gifts, departing from the premise that the developing potential of the child depends directly on his eagerness of personal development at any age.  The «Gifted Education » program helps children who want and manage to develop their personal abilities to their own benefit and to the benefit of the society.

Children who are able of high performance need conditions free from any pressure and a supporting environment in order to develop all their abilities. An educational environment which provides them information and gives them affective support is essential, and that presupposes the existence of teachers who have been trained for the identification and education of gifted and talented children.

Read the rest of this entry »

Related posts

National Strategy for Gifted Education

The development of the Gifted Education program in Romania shall be performed in many stages both by macro-programs, meso-programs and by micro-programs. In all these case, there should be a structure by stages required for the main development directions. A synthetic view on this development could form by the help of the following table where one could see the time synchronizations between macro-programs, meso-programs, micro-programs, and logical structures by stages and their development directions. One can read this table both horizontally and vertically:

Read the rest of this entry »

Related posts

Before it’s too late - Perspective on the Romanian education in 2006

The education and education system in Romania suffered a permanent and continuous degradation in the last 15 years, due to a complex set of causes, including:
1) The functional incapacity of the educational system administration. The frequent change of general inspectors and school principals, based on criteria of political affiliation, removed the apolitical teachers from the administrative system. This fact was aggravated by the lack of specializations within the educational system administration. Read the rest of this entry »

Related posts

Law 17/2007: LAW on the education of gifted and talented students

CHAMBER OF DEPUTIES
LAW on the education of gifted and talented students
the Chamber of Deputies passes this bill of law.

CHAPTER I
General provisions and definitions
Art.1 - This law regulates the legal operation and organization framework of the National Differentiated Training Center as well as the institutional organization of differentiated education programs for gifted and talented students. Read the rest of this entry »

Related posts

Gifted Education in the post-communist countries

Cultural characteristics are very important to be considered when projecting the appropriate policy for gifted education development. Several characteristics are historical and they are derived from the communist philosophy that reverted Maslow’s pyramid at a social level.
It is well known that the communist ideology created a leadership model based on the “healthy origin” of the working class. Nobody had the right to get promoted on the social hierarchy if she didn’t have a healthy origin and obviously, intellectuals were not among the preferred ones.
Because of this doctrine, the basic physiological needs in the hierarchy characteristic for the first level of Maslow’s pyramid became the top level needs in the rows of the social class leaders. Read the rest of this entry »

Related posts

Subscribe feed